Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste  

Potilasrekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Tmi Mitis/Y-2699918-2

 

Yhteystiedot:

+358405391727

posti@mitis.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Kia Sköld

posti@mitis.fi

Rekisteröidyt

Yksityiset asiakkaat

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Peruste: Sopimus tai suostumus

Käyttötarkoitus: Asiakassuhteen hoitaminen, asiakastietojen arkistointi, tilastointi ja markkinointi.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, harrastukset, ammatti, hierontaan vaikuttavat sairaudet & lääkitykset.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen posti@mitis.fi

  • Tarkastusoikeus: rekisteröity voi tarkistaa tallentamani tiedot henkilötiedot.
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen: rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot
  • Vastustamisoikeus: rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
  • Suoramarkkinointikielto: rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
  • Poisto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistan tiedot tai ilmoitan perustellun syyn, miksi tietoja ei voi poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää potilasasiakirjoja Potilaslain §12 mukaan ”hoidon järjestämisen ja toteuttamisen, hoitoon liittyvien mahdollisten korvausvaatimusten ja tieteellisen tutkimuksen edellyttämän ajan”. Asiakaskirjojen säilytysaika on 12 vuotta potilaan kuolemasta, tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä tai 12 vuotta hoidon päättymisestä.
  • Asiakkaalla on oikeus saada halutessaan kopiot
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee että rikon henkilötitoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Säännönmukaiset tietosuojalähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä, verkkolomakkeen tai esitietolomakkeen kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen käsittelijät

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU;n ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

En käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Evästeet

Käytän sivustollani evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja sivuston kävijäliikenteen analyoimiseksi.